Nyacampah Agama Numutkeun Islam

ku : KH. Athian Ali M. Dai, Lc., MA

NYACAMPAH agama ngarupakeun bentuk tina pangrurucah kana kayakinan agama. Bentuk nyacampah agama téh diantarana ngahalalkeun nu haram jeung ngaharamkeun nu halal.
Bentuk lianna tina nyacampah agama téh nyaéta ngarobah katangtuan agama nu geus tangtu. Saperti dina agama Islam, Muhammad bin Abdullah téh éta Rosul pamungkas, tuluy aya jalma nu ngaku rosul atawa nabi. Bentuk-bentuk ieu nu ku urang sok disebut aliran sasar téa.

Fénoména nu sarupa kitu téh sabenerna mah geus lumangsung heubeul. Kiwari éta fénoména téh mucunghul deui nalika aya sagolongan manusa nu nyorang jalur hukum, sangkan UU No.1 taun 1965, ngeunaan panistaan agama téh diuji materi deui.
Ieu golongan kawéntar ku kaom pluralis, sékularis jeung liberalis. Kuring yakin maranéhna téh jalma-jalma anu teu neuleuman malah teu ngagem agama. Naon pangna kitu? Sabab jalma nu ngagem agama mah geus pasti bakal ngamulyakeun ajaran agamana, manéhna wani nandonkeun nyawana batan kamulyaan agamana dirurucah jeung dicacampah.
Lain saukur hiji muslim, dalah nu luar Islam ogé geus pasti moal ridlo lamun kayakinan agamana nu sakral dihina atawa dicacampah ku batur.
Tah, jalma-jalma ti golongan liberalis, sekuleris jeungpluralis mah ngaharepkeun manusa téh bébas ngedalkeun pamadegan dina agama. Kaasup dina Islam, ngiritik Alloh katut Rosul-Na. Nepika maranéhna mah hayang manusa téh dibéré kabébasan nu salega-legana, kaasup nyacampah jeung ngarurucah agamana sorangan.
Golongan jalma nu nganista agama dina Islam mah bisi dihukuman kapir. Hartina diabuskeun kana golongan murtad.
Dasarna aya dina al-Quran surat Muhammad ayat 8-9, nu hartosna: ”Anapon jalma-jalma kapir, nya kacilakaan pikeun maranéhna, jeung Mantenna ngagugurkeun amal-amalna. Éta téh lantaran maranéhna ngéwa kana saniskara nu dilungsurkeun ku Alloh. Ku kituna Mantenna ngagugurkeun amal-amalna.
Maranéhna ngéwa ku palaturan-palaturan Alloh, terus nyacampah. Écés nu kitu mah nganista agama. Nya kitu sipat jalma kapir mah. Amal-amal maranéhna salila jumenengna bakal digugurkeun. Naha pantes hiji jalma umaku mumin tapi nyacampah jeung ngarurucah syaréat-syaréat Alloh? (Alma’/BD dicutat tina Bina Da’wah Mei 2010.)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s